Agilent контактни цилиндри за PerkinElmer

Agilent използва висококачествен графит и прилага строг контрол на качеството, за да гарантира, че контактните цилиндри за Вашата система за АА с графитна пещ PerkinElmer не са замърсени и са консистентни. Стандартните THGA графитни контактни цилиндри имат модифицирана зона за инжектиране, която помага да се сведе до минимум кондензацията и да се подобрят аналитичните характеристики при трудни матрици. Контактните цилиндри на HGA имат оформени графитни контакти, за да обхванат изцяло графитната кювета, като се гарантира, че кюветата е разположена в определена среда за еднакви радиационни условия.