Agilent консумативи за почистване и поддръжка на LC/MS

Комплектите за превантивна поддръжка на LC/MS съдържат препоръчителните общи консумативи, необходими за повечето Agilent LC/MS системи. Agilent предлага също и набор от специализирани консумативи за почистване, включително кърпи, тампони и диелектричен прах за почистване на капиляри, за да се гарантира, че Вашите системи поддържат върховата си работа.