Agilent консумативи за почистване и поддържка на GC/MS

Замърсяването обикновено се идентифицира чрез прекомерен фон в масспектрите, който може да идва от GC или MS. Източникът на замърсяване понякога може да бъде определен чрез идентифициране на замърсителите. Някои замърсители е много по-вероятно да произхождат от GC, докато други е вероятно да произхождат от MS.

Предлагаме всички необходими консумативи за почистване и поддръжка на Вашия GC/MS.