Agilent Clarity

Интуитивен софтуер за визуализация, който улеснява сложното запитване и отчитане на данни. Потребителите на софтуера Agilent Clarity изпитват лекота и простота с предефиниран опит с данни за химически изображения. Потребителите вече могат да комбинират композиционен анализ с висока пространствена резолюция с търсене на съвпадение в спектрална библиотека.

  • Бързо и лесно създаване на методи
  • Спектрален анализ, включващ математически функции (например, вариация, добавяне, осредняване) и трансформации на спектъра
  • Създавате и търсите в библиотеки, които позволяват идентификация на съставките