Agilent керамични хомогенизатори

Керамичните хомогенизатори повишават цялостната продуктивност на лабораторията и Ви дават по-голяма увереност в получените резултати

  • Намаляване на необходимото време за екстракция от 60 секунди до 20 секунди - икономия на време от 70% на проба
  • Поддържате възпроизводими екстракции за една трета от времето
  • Намалявате разликите във времето за пробоподготовка, дължащо се на различния стил на техниците
  • Разбивате агломератите на солите и осигурявате цялостно смилане на хомогенизиращия материал
  • Същите керамични хомогенизатори, налични в нашите QuEChERS комплекти, могат да бъдат закупени и насипно, осигурявайки Ви същите отлични възможности за смилане на пробите.