Agilent буфери и реактиви за CE

Предварително направените буфери помагат да се елиминира процеса на подготовка на буфера, отнемащ време. Всички буфери и реагенти на Agilent са проектирани да отговарят на най-строгите изисквания на капилярната електрофореза (СЕ). За да се поддържа висока възпроизводимост, всички буферни разтвори са стандартизирани до 0,02 pH единици при условия на чисти помещения клас 10. Превъзходният контрол на качеството гарантира възпроизводими резултати от бутилка до бутилка и от партида до партида.

  • Произведено при GLP/GMP условия в съоръжения, сертифицирани по ISO9001
  • Всички химикалите са с качество, подходящо за електрофореза, и са отстранени почти всички йонни и органични примеси
  • Разтворите са предварително филтрирани през 0,2 mm филтри, за да се гарантира отстраняване на частиците
  • Всички буферни разтвори са стандартизирани до 0,02 pH единици в акредитирани лаборатории
  • Всеки буфер се доставя с информация от анализа и потвърждение на чистотата