Agilent Cary UV Workstation

Софтуерът Agilent Cary UV Workstation предлага следващото поколение аналитичен инструментален контрол, който е проектиран за Cary 3500 UV-Vis спектрофотометрични системи. Cary UV Workstation е насочен към приложенията с рационализирана настройка на метода за сканиране на дължини на вълната, концентрация, кинетика на базата на време или измервания на базата на температурата. Възможностите на инструмента могат да бъдат подобрени с помощта на ад-она Cary UV Multizone, който осигурява възможност за контрол на четири независими температурни зони и използване на много точни температурни сонди Cary за контрол на температурата от вътрешността на кюветата, като значително намалява времето за анализ и усилва експерименталните възможности.

Софтуерът Cary UV workstation (доставян с инструмента) може да бъде конфигуриран да използва софтуерния пакет на Agilent OpenLab за администрация на потребителите, настройки за сигурност, работни потоци за електронни подписи и сигурно съхранение на данни. Това осигурява функционалността, необходима за подпомагане на лабораторията да отговаря на изискванията на 21 CFR част 11 и приложение 11 на ЕС.

  • Оптимизирайте настройката на метода с помощта на софтуер, насочен към приложения, който автоматично открива конфигурацията Ви и показва само параметрите, които искате да зададете
  • Гъвкави инструменти за анализ за анализ на данни, включително вградени и конфигурируеми изчисления
  • Бърз анализ на данни с функция за свързване, която ви позволява да събирате данни веднъж и да анализирате по много начини
  • Сигурно централно съхранение на файлове с приложения в база данни с възможности за бързо търсене и филтриране
  • Възможен е бърз контрол на температурата с добавката Multizone, който позволява контрол на температурата на пробата директно с термочувствителни сензори в кюветата
  • Никога повече няма да забравите да включите отново разбъркването, софтуерно контролираното разбъркване елиминира нежеланото разбъркване между експериментите
  • Помощ и обучение при поискване с вградения Помощен и учебен център за намаляване на времето за обучение чрез предоставяне на лесни за проследяване видеоклипове и информация за всички потребители
  • OpenLab софтуерен пакет предоставя опционално защитено хранилище на база данни за електронни записи, пълно администриране за потребители и привилегии за достъп, лицензиране на софтуер и настройки за сигурност, работен процес за електронни подписи и разширени възможности за проверка на одитната пътека