Agilent държачи за кювети и основи за Cary

Agilent предлага голямо разнообразие от правоъгълни и цилиндрични висококачествени кварцови и стъклени кювети и проточни кювети за спектрофотометрите Cary UV-Vis-NIR. Налични са стандартни кювети, полумикро кювети (побиращи около 40% от обема на стандартна кювета със същата дължина на фотометричния път), микрокювети (20% от обема), субмикро и ултрамикро кювети с микролитърни обеми. Всички те са съвместими с всички държачи за множество кювети за спектрофотометрите Cary. Можете също така да закупите изгодните кювети за еднократна употреба от полистирен (използваеми от 340 до 800 nm), които обикновено се продават като съвпадащи двойки.