Agilent Cary 6000i UV-Vis-NIR

Cary 6000i е високопроизводителен UV-Visible-NIR спектрофотометър с ненадминато фотометрично представяне в обхвата 175-1800 nm. Използвайки детектор на основата InGaAs за по-добра линейност, Cary 6000i е най-добрият инструмент за научни изследвания в областта на материалите. Управляван от софтуера Cary WinUV, модулен софтуер, базиран на Windows, улеснява извършването на мощен анализ и контрол на няколко допълнителни аксесоара. Голямото отделение за проби може да бъде разширено, за да задържа големи принадлежности и интегриращи сфери за спектрално и дифузно отражение. Механизмът LockDown ви позволява бързо да промените и позиционирате аксесоарите за възпроизводими резултати.

Измервания при над 8,0 абсорбционни единици с отслабване на еталонния лъч

Обхват от 175 до 1800 нанометра, като използвате детектор InGaAs за несравнима прецизност и линейност

WinUV софтуер - модулен софтуер с анализ на мощността и подобрени възможности за трансфер и отчитане на износа

Универсален набор от принадлежности за изследване на материали, включително спектрално и дифузно отражение

Променливи ширини на прореза (до 0.01 nm) за оптимален контрол на разделителната способност на данните

Голямо отделение за проби с механизъм LockDown за бързи промени и позициониране за възпроизводими резултати

Максимална пропускателна способност на светлината, използваща оптична връзка Schwarzchild за по-висока точност при ниски нива на предаване

Минимален шум и разсейване на светлина с плаваща алуминиева отливка и двоен Littrow на монохроматор

Разширен динамичен диапазон чрез намаляване на еталонния сноп повече в съответствие с абсорбцията на пробата

Работа в азотна среда - отделно прочистване в отделенията за мостри и монохроматори

Cary 4000/5000/6000i Series UV-Vis-NIR Spectrophotometers brochure

The Cary 4000/5000/6000i Series UV-Vis-NIR spectrophotometers are unrivaled, precise and flexible, and are designed to meet your application requirements

Brochures, English, 30 Aug 2013, 2.35 MB, PDF

 

Optimum Parameters for UV-Visible and NIR Spectroscopy

Optimum Parameters for UV-Visible and NIR Spectroscopy

Posters, English, 12 Nov 2013, 1.35 MB, PDF

 

Agilent Cary UV-Vis-NIR Supplies Quick Reference Guide

This document lists the commonly ordered parts and supplies for the Agilent Cary UV-Vis-NIR spectrophotometers.

Selection Guides, English, 19 Dec 2013, 229.87 KB, PDF

 

Cary 100/300/4000/5000/6000i/7000 Spectrophotometers User’s Guide

This manual contains information on how to use your Cary 100/300/4000/5000/6000i/7000 Spectrophotometers.

English, 14 Nov 2016,  828.47 KB, PDF

 

Cary WinUV Software Manual

Includes introduction, installation, software overview, how-to's, and troubleshooting using Cary WinUV software.

English, Oct 2013, 545.12 KB, PDF