Agilent CarboBOND

Agilent J&W CarboBOND е колона със свързана фаза на базата на въглерод за ASTM D2505, която описва измерването на ppm CO и CO2 в етиленовите и пропиленовите потоци. В сравнение с конфигурациите с няколко колони с пълнеж, анализът се извършва на една единствена CarboBOND колона, което осигурява по-голямо натоварване с проби и намалена поддръжка на системата.

  • Едноколонно решение за ASTM D2505 за по-висока производителност
  • Стабилна и здрава за висока повторяемост на резултатите
  • Предлага се както във вариант свързана фаза, така и PLOT версия за подобрена гъвкавост и повишена производителност
  • Всяка колона на Agilent J&W GC е тествана спрямо най-строгите изисквания за качество в индустрията за разпад на фазата, чувствителност и ефективност, за да ви осигури максимална увереност в качествените и количествени резултати
  • За условията на теста за контрол на качеството, включително информация за тестовата смес и получената хроматограма, разгледайте обобщената информация за ефективността на колоната на Agilent J&W GC, която се доставя с всяка колона за GC.

Спецификации за CarboBOND - вижте повече

 

Chlorinated compounds in ethylene

GC/MS analysis of chlorinated impurities in ethylene is achieved in 10 minutes with an Agilent J&W CarboBOND column.

Application Notes, English, 13 Jun 2014, 654.53 KB, PDF

 

Gases, hydrocarbons C1 – C3

Gas chromatography using an Agilent J&W CarboBOND column identifies acetylene in ethylene in eight minutes.

Application Notes, English, 04 Jun 2014, 470.71 KB, PDF

 

Halogenated compounds and CO2 in ethylene

GC/MS analysis of impurities (halogenated and carbon dioxide) in ethylene is achieved in seven minutes with an Agilent J&W CarboBOND column.

Application Notes, English, 02 Jun 2014, 686.44 KB, PDF

 

C2-C3 hydrocarbons

GC/MS analysis of C2 to C3 hydrocarbons in air is achieved in 5.5 minutes with an Agilent J&W CarboBOND column.

Application Notes, English, 30 May 2014, 686.00 KB, PDF

 

Gases, hydrocarbons, C1 – C3

Gas chromatography using an Agilent J&W CarboBOND column identifies hydrocarbons in ethane in 27 minutes.

Application Notes, English, 30 May 2014, 571.06 KB, PDF

 

Hydrocarbons C1 - C3

GC with Agilent J&W CarboBOND separates eight C1-C3 hydrocarbons in less than seven minutes. Water elutes before propane with virtually no effect on retention time.

Application Notes, English, 29 May 2014, 811.75 KB, PDF

 

Hydrocarbons C1 – C2

Gas chromatography using an Agilent J&W CarboBOND column analyzes carbon dioxide and carbon monoxide in hydrocarbon streams in six minutes.

Application Notes, English, 04 Nov 2013, 587.66 KB, PDF

 

Hydrocarbons C1 – C3

Gas chromatography using an Agilent J&W CarboBOND column identifies acetylene in ethylene in 12 minutes

Application Notes, English, 04 Nov 2013, 506.54 KB, PDF