Agilent Captiva картриджи и ямки ND и ND-Lipids

Картриджите и ямките Captiva ND са устройство за филтриране, което е лесно за използване и проектирано за високопроизводително, автоматизирано утаяване на протеини в ямката. С уникална мембрана, която не прокапва (nondrip, ND), продуктите на Captiva ND дават възможност за утаяване на белтъците в тях. Дизайнът с двоен филтър осигурява бърз и равномерен поток, избягвайки запушването на филтъра и гарантира надежден добив на филтрата.

В допълнение, картриджите и ямките Captiva ND Lipids са проектирани така, че да премахват ефективно фосфолипидите от биологичните течности. Отстраняването на липидните съединения води до повишена чувствителност, по-добри форми на пиковете и по-възпроизводимо време на задържане. Продуктите на Captiva ND и ND Lipids гарантират високо натоварване с проби и спомагат за намаляване на времето на престой на инструмента в лабораторията.

  • Напълно автоматизирано утаяване на протеини
  • По-малко разходи и повишена производителност поради по-малко време на престой на инструмента
  • Проста и лесна за употреба ямка за утаяване на протеини без прокапване
  • Издържа на потока на органичен разтворител, докато не се приложи вакуум или положително налягане, което позволява рационализиран, напълно автоматизиран работен процес
  • Дизайнът на филтрите с двойна дълбочина позволява бързо равномерно третиране на пробите, като същевременно се избягва запушване на мембраната или загуба на проби
  • Дизайнът на филтрите в ямката премахва протеините толкова ефективно, колкото центрофугирането, като същевременно се избягват допълнителни стъпки на обработка
  • Отстраняване на фосфолипиди с Captiva ND липиди