Agilent Captiva ямки за филтрация и картриджи

Ямките за филтрация и картриджите Captiva напълно премахват утаените протеини и предпазват много добре от запушване на HPLC колоната. 96-ямковите плаки за филтрация Captiva, предлагани в размери на порите 0,2 и 0,45 µm, са идеални за приготвяне на утаени протеинови проби за LC/MS. Филтърните плаки от стъклени влакна Captiva от 10 и 20 µm са идеални за автоматизирани системи и за избистряне на проби с високо съдържание на частици.

  • Стандартен формат за твърдофазна екстракция
  • Идеални за LC/MS проби
  • Избягвате проблеми с прехвърлянето на проби
  • Защитавате HPLC колоните от запушване, за да намалите времето за престой на инструмента
  • Чистите и бистри филтрати предлагат подобрена чувствителност
  • Високото аналитичен добив с прости стабилни методи позволява по-бързото разработване на методи
  • Строгият контрол на качеството елиминира неспецифичното свързване
  • Бързата и надеждна обработка подобрява производителността