Agilent Captiva EMR-Lipid

Captiva EMR–Lipid осигурява високо селективно, ефективно отстраняване на липиди/матрици без загуба на аналита. Новата EMR-липидна технология премахва липидите въз основа на изключване на размера и хидрофобно взаимодействие. Ефективното отстраняване на липидите гарантира минимално йонно потискане на целевите аналити, като значително подобрява надеждността и устойчивостта на метода.

Форматите с ямкова плака с 96 гнезда и 1 ml картридж съдържат фрита за задържане на разтворители, което позволява утаяване на протеина в гнездото, което оптимизира пробоподготовката. Подобрения дизайн на филтъра улеснява потока с вакуум или положително налягане. Лесните за използване 3 и 6 мл картридж формати позволяват гравитационен поток поради отсъствието на фрита за задържане на разтворители.

  • Високо селективно и ефективно отстраняване на липидите: уникалният EMR-Lipid механизъм съчетава изключване по размер и хидрофобни взаимодействия между сорбента и дългата алифатна верига липиди
  • Работа без запушване: усъвършенстваният дизайн и конструкция на филтъра гарантира лесен поток
  • Спестяване на време и подобрена прецизност: фрита за задържане на разтворители при форматите от 1 mL и 96-ямкови плаки спомага за рационализиран, автоматизиран работен процес за утаяване на протеина в ямката
  • Носител на наградата за иновации на Analytical Scientist (TASIA) за 2017 г.

Efficiency of Biological Fluid Matrix Removal using Captiva EMR-Lipid Cleanup

Captiva EMR–Lipid cleanup after PPT provides excellent phospholipid removal (> 99 %) from biological fluids.

Application Notes, English, 31 Jul 2017, 982.10 KB, PDF

 

Minimize Lipids. Maximize Recovery. Agilent Captiva EMR—Lipid 96-well plates and 1, 3, and 6 mL cartridges.

The innovative sorbent in Agilent Captiva EMR—Lipid cartridges and plates selectively removes lipids, not target analytes. What’s more, studies show a >99% better lipid removal, superior eluent clarity, easier flow, and substantially less clogging than other products

Brochures, English, 15 Jan 2018, 339.12 KB, PDF

 

Agilent Captiva EMR-Lipid Method Guide for 96 well plate and 1 mL cartridge formats

Agilent Captiva EMR-Lipid Method Guide

User Manuals, English, 12 Sep 2018, 514.14 KB, PDF