Agilent консумативи за технологията капилярен поток

Предназначени за устройства с капилярен поток

Agilent предлага набор от аксесоари за газова хроматография, базирани на разработената от Agilent технология за капилярен поток. Тези аксесоари увеличават продуктивността и производителността на системата.

За връзки без течове, с нисък мъртъв обем и инертно свързване на колоната с аксесоари за капилярен поток, като Deans Switch или QuickSwap MS интерфейс, използвайте само Siltite ферули и определени гайки. За устройства с капилярен поток използвайте деактивирани кварцови капиляри. Не използвайте капиляри, покрити с неподвижна фаза.

  • Устройство Deans Switch улеснява анализа на сложни проби
  • Пречистен разделител за отпадъчни води за инертно разделяне на колони без течове

Multiresidue Analysis of Pesticides in Avocado with Bond Elut EMR-Lipid by GC/MS/MS

EMR-Lipid removes high-fat avocado matrix effectively, with better recovery, speed, robustness, cleanliness, excellent accuracy and precision of pesticides.

Application Notes, English, 31 Aug 2015, 814.95 KB, PDF

 

Improved GC/MS Analysis of Tomato Pesticides with Agilent Deactivated Silica Tubing

Guard columns made from Agilent Ultimate Plus deactivated fused silica tubing deliver superior inertness in the analysis of active compounds.

Application Notes, English, 16 Jun 2015, 222.47 KB, PDF

 

Evaluation of Fused Silica Tubing for Active Compound Analysis in an Inert Flow Path

Guard columns made from Agilent Ultimate Plus deactivated fused silica tubing deliver superior inertness in the analysis of active compounds.

Application Notes, English, 27 May 2015, 303.56 KB, PDF