Agilent CAM

Agilent J&W CAM е полиетилен гликолова колона, която осигурява отлична форма на пиковете за първични амини. CAM заменя HP-BasicWax. Колоната не е свързана или омрежена и затова не препоръчваме промиване с разтворител.

  • Основа деактивиран полиетилен гликол
  • CAM е специално разработена за анализ на амини
  • Отлична форма на пиковете за първични амини
  • Заменя HP-Basic wax
  • Всяка колона на Agilent J&W GC е тествана спрямо най-строгите изисквания за качество в индустрията за разпад на фазата, чувствителност и ефективност, за да ви осигури максимална увереност в качествените и количествени резултати
  • За условията на теста за контрол на качеството, включително информация за тестовата смес и получената хроматограма, разгледайте обобщената информация за ефективността на колоната на Agilent J&W GC, която се доставя с всяка колона за GC.
  • Забележка: Тъй като CAM не е кръстосано свързвана, не препоръчваме промиване с разтворител