Agilent насипни сорбенти и соли

Същият сорбент Bondesil, който е пълнежът на картриджите Bond Elut, се предлага в насипно състояние за широкомащабно пречистване или за пълнене на персонализирани картриджи. Насипните силика, карбонови и полимерни сорбенти Bondesil са проектирани за ултраселективно химично разделяне. Средният размер на частиците Bondesil сорбенти е 40 и 120 µm, неправилни.

Ако предпочитате сами да приготвяте епруветките за QuEChERS, тези насипни соли и сорбенти осигуряват висококачествени материали за тази цел.

  • Чистите сорбенти предлагат чисти екстракции на по-големи количества
  • По-доброто свързване предлага възпроизводима производителност от партида до партида
  • Различният размер на частиците позволява безпроблемно мащабиране
  • Идеални за дисперсивни техники за почистване
  • Възможност за заявка на големи количества