Agilent Bond Elut SAX

Bond Elut SAX е сорбент със силен анионен обмен, много подходящ за извличане на съединения, като карбоксилни киселини, които може да не се задържат ефективно върху слаби анионообменни сорбенти.

  • Задържа съединения, които се елуират от слаби анионообменни сорбенти
  • Селективността може да бъде модифицирана от потребителя за повишена гъвкавост
  • Минимални неполярни взаимодействия