Agilent Bond Elut PSA

Bond Elut PSA е алкилиран аминен сорбент, който съдържа две различни амино функционални групи. Това дава малко по-голям pKa и йонен капацитет в сравнение с Bond Elut NH2. PSA има значително по-голяма въглеродна плътност от повечето амино функционални сорбенти и е добър избор за полярни съединения.

  • Алтернативен избор на Bond Elut NH2 за полярни съединения
  • По-висок йонен капацитет от NH2