Agilent Bond Elut PPL

Bond Elut PPL (Priority PolLutant) е полимер на стирен-дивинилбензен (SDVB), модифициран с неполярна повърхност, оригинална разработка на Agilent. PPL ще задържи дори най-полярните класове аналити. Големият размер на частиците облекчава потока за вискозни проби или за водни проби с много частици, докато голямата площ и силната хидрофобност осигуряват възпроизводими екстракции с висок добив.

  • Модифициран полимер от стирен-дивинилбензен
  • Големият размер на частиците позволява бърза екстракция
  • Голяма повърхност и капацитет за полярни аналити