Agilent Bond Elut Plexa PAX

Bond Elut Plexa PAX повишава стандартите за ефективност при почистване и възпроизводимост за полярни и неполярни кисели аналити. Plexa PAX частиците се функционализират с помощта на собствен процес, което позволява анионният обмен да се контролира с висока възпроизводимост. Това дава по-надеждна производителност при сложни изследвания или методи.

  • Сорбент, който осигурява високо ниво на селективност на аналитите
  • Изключването на ендогенни смущения предлага превъзходна чистота и минимизира потискането на йони
  • Метод, който е лесен за употреба - намалява времето за разработване на метод