Agilent Bond Elut Plexa

Bond Elut Plexa предлага лесни за използване методи за екстракция с общо предназначение. Уникалната полимерна архитектура с незадържаща, хидроксилирана повърхност без амиди и неполярно PS-DVB ядро задържа малки молекули. Свързването на протеини и липиди върху полимерната повърхност е сведено до минимум, което дава по-чисти проби и намалена йонна супресия.

Plexa е идеален за количествено определяне, което изисква валидирана производителност с минимално разработване на метод. Стандартният неполярен механизъм на задържане е приложим за почти всеки тип аналит. Plexa Polymeric SPE се предлага и в SPE формати на йонообмен, Plexa PCX SPE за катионен обмен и Plexa PAX за анионен обмен.

  • Неполярен механизъм за задържане
  • Подобрената чистота на екстракта свежда до минимум смущенията
  • Простите методи са приложими към много широк кръг аналити
  • Бърз поток, възпроизводима производителност и лесна употреба