Agilent Bond Elut PCB

Bond Elut PCB е специално разработен сорбент, който позволява лесното извличане на полихлорирани бифенилови (PCB) съединения от различни матрици. Желаните аналити могат да бъдат заредени и елуирани с помощта на прост метод с един разтворител преди анализ с GC/ECD.

  • Оптимизирани, за да осигурят отлична възпроизводимост при екстракция
  • Специалната двойна фаза повишава селективността на PCB 
  • Всички екстракции могат да се извършат с един разтворител, за да се опростят процедурите