Agilent Bond Elut PBA

Bond Elut PBA е уникален силика SPE сорбент, съдържащ функционалост на фенилборонова киселина, който може да задържи аналитите чрез обратима ковалентна връзка. Този силен ковалентен задържащ механизъм позволява висока специфичност и чистота. Боронатната група има силен афинитет към съединения, съдържащи цис-диол, като катехоли и нуклеинови киселини.

  • Уникален сорбент на фенилборонова киселина
  • Висока специфичност за цис-диолови съединения
  • Подходящ за широк спектър от приложения за биомолекули