Agilent Bond Elut Mycotoxin

Bond Elut Mycotoxin е нов сорбент, който почиства хранителни екстракти за подобрен анализ на трихотецена и зеараленона. Резултатите са сравними или превъзхождат конкурентните методи, включително имуноафинитетни колони (IAC) и колони с въглен / алумина. Сорбентът е материал за йонен обмен на базата на силика, собствена разработка на Agilent.

  • Методологията за обработка на пробата спестява време и увеличава пропускателната способност
  • Може да се използва с широка гама от хранителни матрици
  • Икономична и спестяваща време алтернатива на имуноафинитетните техники