Agilent Bond Elut Focus

Bond Elut Focus се отличава с уникалeн сорбент, който е амидно-функционализиран и с подобрена полярност - технология, която осигурява изключително задържане. Методът на екстракция елиминира сложните корекции на pH, необходими при методи с йоннообмен и смесен режим. Уникалната химия на лиганда на сорбента значително увеличава задържането на основи.

Подобреното задържане на полярни аналити с Focus позволява използването на „силно промиване“, без да причинява загуба на аналита. Могат да се прилагат измивания с 10 до 20% МеОН, които се използват за агресивно отстраняване на ендогенни смущения в матрицата. За много полярни аналити, които се задържат чрез изцяло полярни взаимодействия, могат да се използват промивки до 100%.

  • Прост, универсален метод, който намалява времето за валидиране на метода
  • „Силно промиване“ осигурява по-чисти екстракти, подобряващи чувствителността
  • Възможността за донор на водородна връзка увеличава задържането на основи

Agilent Bond Elut portfolio brochure

Agilent Bond Elut products deliver performance you can count on, run after run—and are back by decades of quality and technical expertise.

Brochures, English, 18 Jul 2017, 3.39 MB, PDF