Agilent Bond Elut Florisil

Florisil е магнезиев силикагел, изключително полярен по природа и идеален за изолиране на полярни съединения от неполярни матрици. По-големият размер на частиците на сорбента позволява бърз поток за големи обеми на пробата. Следователно Florisil може да бъде привлекателна алтернатива на силиката, ако матрицата на пробата е особено вискозна.

  • За отстраняване на полярни смущения от неполярни проби
  • Икономичен
  • Бърз поток, идеален за вискозни проби