Agilent Bond Elut ENV

Bond Elut ENV, PS-DVB полимер, е проектиран за извличане на полярни органични остатъци. Съдържа 125 µm сферични частици с висока степен на омрежване, изгодни за приложения с голям обем и бързо поток.

  • Модифициран полимер от стирен-дивинилбензен
  • Голяма повърхност и капацитет за полярни аналити
  • Големият размер на частиците позволява висок дебит
  • Ефективни характеристики на елуиране