Agilent Bond Elut Diol (2OH)

Bond Elut Diol наподобява несвързана силика, образувайки силни водородни връзки с аналити. Bond Elut Diol може да се използва и в неполярен режим, защото въглеводородният спейсър на неговата функционална група осигурява достатъчно неполярен характер за задържане на хидрофобни аналити. Bond Elut Diol е средството за SPE, което е уточнено по метода DIN 14333-1 на фунгициди бензимидазол.

  • Осигурява полярни и неполярни режими
  • Силна водородна връзка с аналитите
  • Има възможности, подобни на несвързана силика