Agilent Bond Elut DEA

Bond Elut DEA (диетиламинопропил) е подобен на Bond Elut NH2, но с малко по-нисък капацитет като анониобмен сорбент. DEA има умерено неполярен характер поради алкиловите странични вериги на амино функционалността. Тези групи все още позволяват средно ниво на полярност, по-високо от C8, но по-малко полярно от C2 или CN-E.

  • Слаб анионен обмен
  • По-полярeн от C8, но по-малко полярeн от C2 или CN-E
  • Алкиловите странични вериги проявяват умерени неполярни характеристики