Agilent Bond Elut циклохексил (CH)

Bond Elut CH (циклохексил) е сорбент със средна полярност, който показва уникална селективност за определени аналити. Когато се използва като неполярен сорбент, СН има полярност, подобна на сорбента С2. Често е добър избор, когато неполярните сорбенти, като С18, С8 или С2, не осигуряват желаната селективност.

  • Неполярен СН с полярност, подобна на С2
  • Задържа полярни аналити от водни матрици
  • Добър избор, когато обикновените неполярни сорбенти не осигуряват необходимата селективност