Agilent Bond Elut Certify II

Bond Elut Certify II е разработен специално за бързо извличане на киселинни лекарства и метаболити от урина и други биологични матрици. Certify II е картридж със смесен режим, с пълнеж от неполярен С8 и SAX сорбент. Той е оптимизиран за киселинни лекарства и други съединения, които притежават както неполярни, така и анионни характеристики.

  • Идеален за неполярни и анионни съединения
  • Оптимизиран за анализ на киселинни лекарства
  • Бимодален, неполярен и силен обмен на аниони