Agilent Bond Elut Certify

Картриджа Bond Elut Certify има пълнеж от неполярен С8 сорбент и сорбент със силен катионен обмен (SCX). Certify се използва най-често за извличане на основни (катионни) лекарства от урина и кръв. Освен това е много ефективен за извличане на широк спектър от съединения от разнообразен брой матрици с високо водно съдържание.

  • Сорбент със смесен режим
  • Широка област на приложение за водна екстракция
  • Бимодален, неполярен и силен катионен обмен