Agilent Bond Elut CBA

Bond Elut CBA е сорбент със средна полярност и слаб катионен обмен (pKa 4.8). Може да се използва с по-широк диапазон от противойони от по-ниските рКа сорбенти, като SCX например, и позволява лесно елуиране на силни основи (като четвъртични амини).

  • Катионен обмен без нужда от екстремни условия
  • По-широката селективност осигурява повече възможности за елуент
  • Полярни или неполярни, в зависимост от матрицата или разтворителя