Agilent Bond Elut C18 OH

Bond Elut C18 OH е недеактивирана версия на свързана фаза октадецил, която позволява силанолите на повърхността на силиката да бъдат по-активни. Тази фаза С18 с ниско плътност има добре контролирана силанолова активност, която позволява фракционирането на метаболитите и повишава задържането на основи в сравнение с деактивираната С18. Размерът на порите 150 Å го прави добър избор за екстракция на пептиди и съединения с по-високо молекулно тегло.

  • Активността на силанола позволява фракциониране на метаболитите
  • Строги изисквания за качествен контрол гарантират възпроизводимост от партида до партида
  • Размерът на порите 150 Å раширява приложението му и до съединения с по-високо молекулно тегло