Agilent Bond Elut C18

Bond Elut C18 е най-хидрофобният, свързан силика сорбент, предлаган от серията Bond Elut. Счита се, че има най-широк спектър на задържане сред свързаните силика сорбенти. C18 е най-популярният SPE сорбент поради екстремното му задържане на неполярни съединения.

Bond Elut C18 задържа повечето органични аналити от водни матрици. Когато се анализират малки до средни молекули, Bond Elut C18 може да се използва за обезсоляване на водни матрици преди йонния обмен, тъй като солите преминават през сорбента и не се задържат.

  • Най-хидрофобният, свързан силика сорбент
  • Задържа неполярни съединения изключително силно
  • Ефективен за обезсоляване на смеси с високо съдържание на вода