Agilent Bond Elut C1

Bond Elut C1 е най-малко задържащ от всички свързани фази с алкилна група, за неполярни съединения поради метилната група и ниската въглеродна плътност. Въпреки това, тъй като силното деактивиране на този сорбент маскира полярното действие на силанола, все пак би могло да бъде постигнато задържането и елуирането на полярни и многофункционални аналити.

  • Най-малко задържащ от всички свързани фази с алкилна група
  • Лесно задържане и освобождаване на полярни съединения
  • Лесно задържане и освобождаване на многофункционални съединения