Agilent септи оптизимирани за блийд и температура

Незалепващите септи, оптизимирани за блийд и температура (Bleed Temperature Optimized, BTO), са идеални за използване с капилярни колони с нисък блийд. Тези септи са предварително кондиционирани и готови за употреба.

  • Разширен температурен диапазон, най-нисък блийд
  • Максимална температура на отвора на инжектора 400°C
  • Плазменото покритие премахва залепването в отвора на инжектора
  • Предварително кондиционирани; готови за употреба
  • Блистерна опаковка за чистота и удобство
  • Идеални за използване с капилярни колони с нисък блийд за масспектрометрия