Agilent колона за биодизел

Биогоривата стават все по-привлекателни като жизнеспособна добавка или алтернатива на петролните горива. Agilent J&W Biodiesel е проектирана и оптимизирана за приложение за анализ на биодизел, който отговаря на стандартите за изпитване ASTM и CEN. Колоната осигурява най-високо ниво на ефективност за определяне на свободен и общ глицерин, FAMEs и следи от метанол.

  • Пълна гама от колони за газова хроматография за анализ на биодизел, специално проектирани съгласно методите EN14105, ASTM D6584, EN14103, EN14110 и EN14331
  • Свързани и омрежени
  • Всяка колона на Agilent J&W GC е тествана спрямо най-строгите изисквания за качество в индустрията за разпад на фазата, чувствителност и ефективност, за да ви осигури максимална увереност в качествените и количествени резултати
  • За условията на теста за контрол на качеството, включително информация за тестовата смес и получената хроматограма, разгледайте обобщената информация за ефективността на колоната на Agilent J&W GC, която се доставя с всяка колона за GC.