Agilent шишенца за автоматичен инжектор за PerkinElmer

Целостта, чистотата и последователността на шишенцата са от решаващо значение за днешните взискателни приложения. Ето защо шишенцата и капачките на Agilent са проектирани с помощта на същата инженерна експертиза, която се използва при производството на инструментите на Agilent. Всички сертифицирани шишенца на Agilent са произведени в чиста среда по ISO 9001, трябва да преминат 33-точкова визуална проверка и са опаковани така, че да останат чисти и здрави по време на превоза. Шишенцата на Agilent са напълно подходящи за Вашите автоматични инжектори за AA на PerkinElmer.