Agilent филтри за аргон за ICP-OES

Нечистите газове могат да причинят забавяне на инсталацията, преждевременна повреда на инструмента и невалидни резултати. Пречистването е една от най-важните стъпки, които можете да предприемете, за да оптимизирате ефективността на Вашата ICP-OES система. Agilent предлага най-ефективните газови пречистватели на потребителите на ICP-OES. Те произвеждат собствена гама от картриджи за пречистване на газ, специално проектирани за отстраняване на нечисти газове, влага и въглеводороди от газовете за ICP-OES. Препоръчваме всяка Agilent ICP-OES система да използва система за пречистване на газовете с картриджи за пречистване от Agilent. Тези системи осигуряват най-висококачествения газ и включват етикет, който да ви напомня кога е необходима подмяна, така че можете да ги замените, преди чувствителността да намалее, резултатите да се повлияят или инструментът да понесе други повреди. Картриджите за пречистване на газ за ICP-OES от Agilent са икономически ефективни, и са едновременно мярка за безопасност и превантивна мярка, чрез която да осигурите доставката на газ с най-голяма чистота към Вашия ICP-OES уред.

  • Осигуряват чисти газове за точни анализи.
  • Всички конектори са оборудвани с фрити от неръждаема стомана, за да се предотврати навлизането на частици в газовия поток.
  • Подменят се лесно.