Agilent HP-Бързи остатъчни разтворители

Колоните Agilent J&W HP-Бързи остатъчни разтворители са еквивалентни на U.S.P фаза G43. Те разполагат с по-тънък филм, който намалява времето за изпълнение с коефициент 2,5 в сравнение с колоните със стандартна дебелина на филма. Колоните HP-Бързи остатъчни разтворители са свързани и омрежени.

  • Еквивалентни на USP фаза G43
  • По-тънкият филм намалява времето за работа с 2,5 пъти и увеличава минималната граница на откриване (MDL) с 2 пъти в сравнение със стандартната дебелина на филма, използвана за този метод
  • Свързани и омрежени
  • Всяка колона на Agilent J&W GC е тествана спрямо най-строгите изисквания за качество в индустрията за разпад на фазата, чувствителност и ефективност, за да ви осигури максимална увереност в качествените и количествени резултати
  • За условията на теста за контрол на качеството, включително информация за тестовата смес и получената хроматограма, разгледайте обобщената информация за ефективността на колоната на Agilent J&W GC, която се доставя с всяка колона за GC.

 

Подобни фази: PE-624, 007-624, 007-502, ZB-624