Agilent 7890B

Agilent 7890B GC е най-широко използвания газов хроматограф в света. Той разполага с точен контрол на температурата и прецизни инжекторни системи, както и мощни модули за електронни пневматични контролни (EPC), осигуряващи най-доброто време на задържане. Системата е съвместима с различни газове, като намалява разходите за хелий.

 

Колони

  • Retention Time Locking (RTL) поддържа еднакви времената на задържане между инжектиранията, между колоните, между различни инструменти и между лабораториите
  • Capillary Flow Technology (CFT) предоставя уникални възможности за конфигуриране на инструмента, като многоизмерна хроматография (GC-GC/Deans Switch), пълна дрвудименсионална газова хроматография (GCxGC) с модулация на потока, и почистване чрез обратен поток (backflush)
  • Катарометърът (TCD) с един филамент не се нуждае от референтен газ, нито от ръчна потенциометрична корекция и осигурява стабилна базова линия без дрейф
  • Пламъчно-йонизационния детектор (FID) с автоматичен обхват позволява количествено определяне от нива ppb до ‰ в едно единствено инжектиране
  • Интегрирани SCD/NCD (сяра или азот хемилуминисцентен детектор) позволява детектиране при ppb нива, екви-моларен отклик, и количествено определяне на сяра и азот дори в най-тежката матрица
  • Гъвкавост за избора на газ носител: Модул за пестене на хелийВодороден сензор и Решения за алтернативен газ носител значително намалят използваното количество хелий
  • Голяма пещ за клапани (LVO) позволява изграждането на специализирани решения за Вашия анализ и лесна поддръжка
  • Multimode inlet (MMI) комбинира възможностите за контролирано температурно изпарение с тези на инжекторите с и без разделяне на потока (S/SL)
  • Agilent инертен път на пробата осигурява най-висока чувствителност за активни съединения, от инжектора до детектора
  • До 4 инсталирани и работещи Low Thermal Mass (LTM) модули намаляват времето между отделните инжекции с бързо загряване и охлаждане на колоната

Сподели