Agilent 7100 CE

Капилярната електрофореза (Capillary Electrophoresis - CE) предлага бързи разделяния с изключителни ефективност и степен на разделяне за аналитични проблеми, често сравними по трудност единствено с анализите при течната хроматография. С възможност за употреба като самостоятелен апарат, като модул за разделяне при CE-MS, или като ортогонална технология за разделяне при комбиниране с ВЕТХ, новата система за капилярна електрофореза Agilent 7100 предоставя безпрецедентна чувствителност, сравнима с ВЕТХ, при широк кръг от аналитични приложения. В допълнение, CE предлага предимството с един инструмент да бъдат извършвани няколко различни технологии на разделяне. Това прави CE много гъвкав метод за анализ при широк кръг от приложения и предизвикателни разделяния.

  • Системата за повторно зареждане позволява висока чувствителност и работа без постоянна нужда от оператор
  • Гъвкави режими на разделяне, включително капилярна електрохроматография (CEC)
  • Лесна поддръжка и автоматизирана диагностика на апарата
  • Plug & Play свързаност към всички модели масспектрометри на Agilent
  • Лесни настройки на методиките и анализа на резултатите
  • Специализирани средства за съвместимост с регулаторните изисквания
  • Обширен списък от принадлежности и консумативи
  • Партньорски решения за Лазер-Индуцирана Флуоресцентна детекция (LIF) и Електрохимична детекция