Agilent 5977B GC/MSD

5977B GC/MSD от Agilent е последният модел от серията най-надеждни единично квадруполни GC-MS системи. Създаден за лаборатории, които се фокусират върху приложения като опазване на околната среда, химия, петрохимия, храни, криминалистика, фармация и тестване на материали.

Опирайки на дълга поредица от иновации, High Efficiency Source (HES) и InertPlus Extractor EI Source максимизират броя йони, които се създават и прехвърлят от източника в квадруполния анализатор. Оригиналният дизайн на масселективния детектор (MSD) превръща 5977B в най-предпочитания модел за рутинна, устойчива и надеждна употреба.

  • Подобрете чувствителността (до 10 пъти повече), с граници на откриване от 1,5 fg IDL - производителност, която пренася довчерашните граници на откриване на тройните квадруполи в днешната лаборатория за анализ с единичен квадрупол.
  • Намалете времето за пробоподготовка и поддръжка, като едновременно отговорите и на настоящите си изисквания за чувствителност, като използвате само 1/10 от обема на оригиналната проба.
  • Минимизирайте оперативните разходи и разходите за поддръжка, като съхранявате, подготвяте и изхвърляте до 10 пъти по-малко материал.
  • Възползвайте се от природосъобразните функции, например режима на работа и заспиване, за да намалите употребата на електричество и други ресурси, като газ носител.
  • Намалете значително или дори премахнете нуждата от ръчно почистване на източника със самопочистващия се йонен източник JetClean.
  • Увеличете продуктивността с вградената интелигентност на новия 8890 GC за диагностика, мониторинг и опростен достъп до експлоатацията чрез вграден тъчскрийн и интерфейс за браузър.
  • С решенията Inert Flow Path можете да поддържате целостта на пробата, като намалявате загубата и разпадането на аналит - от въвеждането на газа до детектора
  • Опростете разработването на методи, от настройката на инструмента до анализа на данни и отчетността, чрез софтуера MassHunter
  • Помпата IDP-3 Dry Scroll е достъпна, високо производителна, безмаслена помпа и осигурява почти безшумна работа

            

Improved volatiles analysis using static headspace, the 5977B GC/MSD and a high-efficiency source

Detection limits were < 10 ppt (parts-per-trillion) for select volatile compounds sampled using the Agilent 7697A Headspace Sampler, 7890B GC with 5977B GC/MSD and a high-effi

Application Notes, English, 27 Jan 2016, 154.84 KB, PDF

Screen More Drugs with the GC/MS Toxicology Analyzer with High Efficiency Source

Broad-range for drugs in biological samples

Application Notes, English, 29 Nov 2017, 107.08 KB, PDF