Agilent 55В AAS

Проектиран за работа в агресивни и корозивни среди - Запечатаната оптика с кварцови покрити огледала предпазва уреда от прах или изпарения. Допълнителното очистване чрез поток на въздух поддържа чист инструмента от вътре.
Здравият, LCD екран и специализираната клавиатура отговарят на строгите лабораторни условия - за разлика от екрана с чувствителен на допир екран, предразположен към преждевременна повреда.
Бърза и лесна работа - Напълно автоматизиран избор на дължина на вълната и процеп премахват сложните процедури за привеждане в съответствие. Две позиции за лампа, докато провеждате измерване лампата за следващия елемент се загрява, като запазвате времето за настройка.
Лесна настройка на лампата - можете да настроите или подмените лампата за корекция на фона, без да сваляте капака на инструмента.
Увеличете възможностите на апарата - Комбинирайте със системата SIPS - помрена система за пробовъвеждане - намалява стандартното време и времето за подготовка на проби, спочага да завършите онлайн калибрирането на няколко точки и бързо да разредете проби от диапазона.
Възможност за надграждане - чрез добавяне на външен компютър и софтуер на SpectrAA Worksheet за надграждане на 55B AA към компютърно управляван пламък или пещ за автоматизирани многоелементни анализи.
Съвместим с пълната гама аксесоари от АА, включително автоматичния ьутосемплер SPS 4.

Сподели