Agilent AdvanceBio за картографиране на пептиди

Колоните Agilent AdvanceBio за картографиране на пептиди са създадени, за да осигурят пептидни карти с висока резолюция за идентификация на протеини и определяне на посттранслационни модификации. Тези колони осигуряват възможността бързо да се разделят и идентифицират замени/модификации на аминокиселини в първични структури от протеини. Тези съвременни биоколони са повърхностно порьозни и имат размер на порите 120 Å, който е оптимален за анализ на пептиди, получени чрез ензимно разграждане на протеини. Размерът на частиците от 2.7 µm позволява производителността на UHPLC да се постигне на HPLC система, което осигурява разделяния с висока резолюция 2-3 пъти по-бързо, отколкото напълно порьозни HPLC колони.

Всяка партида от средата на колоните AdvanceBio за картографиране на пептиди е тествана с пептидна смес, за да се гарантира, че е подходяща и възпроизводима, и да се осигури по-голяма увереност в получените аналитични данни. Използвайте стандарта за качествен контрол Agilent’s 10-Peptide, същият стандарт който Agilent използват за качествен контрол на своите колони, за да оценят производителността им през техния жизнен цикъл. Могат да се използват както за HPLC, така и за LC/MS. Приблизително 20 инжектирания на шишенце.

Колоните за картографиране на пептиди AdvanceBio са първите от серията биоколони на Agilent, която Ви предоставя последните технологии и се разширява непрестанно. Те са разработени, за да осигуряват постоянна, изключителна производителност за разделяне и характеризиране на пептиди и протеини.

Само за изследователски цели. Не са предназначени за диагностични процедури.