Agilent AdvanceBio за картографиране на гликани

Колоните AdvanceBio за картографиране на гликани са разработени и произведени, за да осигуряват бърза, възпроизводима и с висока резолюция идентификация на глигани, използвайки HILIC хроматография. Налични са 2 UHPLC конфигурации – 2,7 µm повърхностно порьозни, за висока резолюция и ниско обратно налягане, и 1,8 µm за най-висока резолюция.

Колоните AdvanceBio за картографиране на гликани използват технология, която оптимизира резултатите при използване на масспектрометрична или флуоресцентна детекция. Те могат да осигурят карти на гликани за по-малко от 10 минути – с 40% по-малко време спрямо конкурентни продукти – и могат да бъдат поръчани с набор от стандарти за тестване на производителността и задържане на картографирането на обозначени и необозначени гликани.