8900 ICP-MS/MS (QQQ)

Новото второ поколение 8900 ICP-QQQ предлага набор от конфигурации, които обхващат приложения от рутинния анализ до модерни проучвания и изследвания на материали. С висока производителност и възможност да работа в режим с хелий.  За да бъде водещ на пазара за системи ICP-MS, Agilent   добавя режим MS / MS за контролирано и последователно отстраняване на смущенията в реакционния режим на 8900 ICP-QQQ, което го прави най-мощният и гъвкав многоелемент анализатор в света.

Най-ниски граници на откриване дори за трудни за останалите апарати елементи като S, Si, P.

Мощният софтуер ICP-MS MassHunter опростява работния процес и автоматизира разработката на вашия метод.

4-канален контрол на газовите клетки като стандарт.

Уникалните режими за сканиране на прекурсори/продукти "изчистват" реакционните процеси

Най-вълнуващата и гъвкава ICP-MS систева за разработване на методи и изследвания.

Изследвате най-ниски нива на ултра-следови замърсители.

Определяне на неизвестни протеини и пептиди, измерване на сяра и фосфор и хетероелементи при ниски концентрации.

Характеризиране на наночастици в сложни екологични, хранителни и биологични проби, дори и на нивото от 50 нанометра.

Измерва селен и арсена с по-голяма точност при по-ниски нива във всички хранителни проби.

8900 ICP-QQQ Brochure

The Agilent 8900 ICP-MS-QQQ adds MS/MS mode making it the world’s most powerful and flexible multi-element analyzer.

Atomic Spectroscopy Portfolio Brochure

An overview of Agilent's atomic spectroscopy portfolio, including AAS, MP-AES, ICP-AES, ICP-MS and ICP-QQQ.

3rd Edition Handbook of ICP-QQQ applications using the Agilent 8800 and 8900

Discover how the 8800 and 8900 excels in applications ranging from semiconductor, environmental, materials, life sciences, food and more.