Agilent 8860 GC

Газовият хроматограф 8860 задава нов стандарт при рутинните GC анализи. Тестван спрямо стандартите за качество на Agilent, 8860 предлага надеждността и здравината, които очаквате. Има възможност да бъде конфигуриран с до два инлета, три клапана и три детектора, включително единично-квадруполен масспектрометър, 8860 отговаря на широк набор от газхроматографски приложения.

Системата 8860 GC включва вградена интелигентност, която дава възможност за отдалечена свързаност, като Ви позволява да наблюдавате системата, да проверявате системните логове и да променяте методите дори и извън лабораторията. Интуитивният тъч скрйин интерфейс предлага информация за статуса на инструмента в реално време. Икономични опции като DA Express и електронната регулация на налягането (EPR) превръщат 8860 GC в привлекателен вариант за всяка лаборатория. Базиран на ключовите характеристики от дизайна на платформата 7890 GC, стандарта в индустрията, 8860 издига рутинните анализи до ново ниво на производителност, надеждност и ефективност на разходите.

 • Съвременна инструментална интелигентност за диагностика и поддръжка помага на ръководителите на лаборатории да избегнат непланирано спиране на инструмента, като по този начин се намаляват и скъпите изненади по отношение на работата
 • Цветен тъч скрийн дисплей осигурява достъп до зададените точки и информация за статуса, конфигурацията и хроматограмата, за да се потвърди, че анализите протичат, както е предвидено
 • Интерфейса за работа в браузър ви осигурява удобен достъп до изчерпателна информация за газовия хроматограф от Вашия компютър или таблет. Можете да редактирате методи и секвенции и да получите достъп до подробните функции на интелигентността. Виждате статуса на инструмента и провеждате диагностика от всяко място с достъп до служебната Ви мрежа – дори от вкъщи.
 • Оценка на празна проба идентифицира и уведомява потребителя за проблеми като отклонения на базовата линия, неочаквани пикове и повишена базова линия. Оценката на детектора може автоматично да оцени checkout пробите, и да осигури обобщени отчети в секцията за диагностика
 • Уникално 6-то поколение микроканално базирана EPC архитектура осигурява значително подобрение на надеждността и дълготрайната употреба на системата срещу замърсяване с частици, вода или масло, спрямо предишни поколения газови хроматографи на Agilent, както и на други производители
 • Пълен електронен контрол на налягането (EPC) – наличен за всички инлети и детектори – осигурява по-добра повтаряемост на времената на задържане и площта на пиковете, по-последователни резултати и по-малко допълнителна работа
 • Електронна регулация на налягането (EPR) дава възможност за опростено ръчно боравене с много прецизен цифров дисплей на налягането/потока. Действителните данни за налягането и потока могат да бъдат записани със софтуера Agilent OpenLab CDS. EPR предлага значителни предимства пред ръчните системи за контрол на налягането.
 • EPC и EPR при 8860 имат възможност да компенсират околната температура и налягането, осигурявайки по-стабилни времена на задържане и базова линия на детектора
 • Съвременни електронни контролери на налягането, като модул за запазване на хелия и сензор за водород, намаляват съществено използваното количество хелий, като предлагат едновременно гъвкавост и по-висока безопасност в лабораторията
 • Заключването на времената на задържане (Retention time locking, RTL), налично със софтуера Agilent OpenLab CDS дава възможност за точно напасване на времената на задържане в която и да е газхроматографска система с друга газхроматографска система на Agilent със същия метод и колона
 • Опционалния DA Express Data Analysis за 8860 GC е особено подходящ за потребители, които нямат нужда от значителна обработка на данните или не се нуждаят от валидиран софтуер. Опростявайки анализа на данни, този иновативен софтуер улеснява интеграцията, отчетността и калибрирането.
 • FID с автоматична настройка на обхвата осигурява широк динамичен обхват, който увеличава точността и минимизира изискванията към подготовката на проби с много ниска или много висока концентрация.
 • TCD с единичен филамент, който не се нуждае от отделен референтен газ или ръчна настройка на потенциометъра - осигурява стабилна базова линия с минимално отклонение на сигнала.

Брошура:

Agilent 8860 GC

Интелигентен и надежден: Нов поглед върху рутинната газова хроматография с Agilent 8860 GC.

Брошури, английски, 08 фев 2019, 999.45 KB, PDF

 

Приложни бележки:

Rapid Analysis of 37 FAMEs with the Agilent 8860 Gas Chromatograph

The Agilent 8860 GC was used to analyze a 37-component FAME standard

Application Notes, English, 12 Mar 2019, 886.75 KB, PDF


Analysis of Some Alcohols, Aldehydes and Esters in Distilled Spirits with the Agilent 8860 Gas Chromatograph

Agilent 8860 with FID provides high sensitivity, good linearity, and stability for the analysis of alcohols, aldehydes, organic acids, and esters in distilled spirits

Application Notes, English, 25 Feb 2019, 840.42 KB, PDF


Analysis of Blood Alcohol Concentration Using the Agilent 8860 GC with Agilent J&W DB-BAC1 UI and Agilent J&W DB-BAC2 UI columns and the Agilent 7697A Headspace Sampler

Describes a method for analysis of ethanol standards with the Agilent 8860 GC, the Agilent 7697A headspace sampler, and selected GC columns.

Application Notes, English, 20 Feb 2019, 344.41 KB, PDF

 

Retention Time Locking of Organochlorine Pesticides on an 8860 Using the OpenLab Retention Time Locking Wizard

Retention Time locking is demonstrated on the Agilent 8860 GC

Application Notes, English, 09 Jan 2019, 1.01 MB, PDF

https://www.agilent.com/en/video/lifelines