7800 ICP-MS

Agilent 7800 ICP-MS съчетава доказан, здрав хардуер, инструменти за автоматично оптимизиране и предварително зададени методи за опростяване на рутинния анализ. С висока толерантност към матриците, широк динамичен диапазон и ефективен контрол на полиатомичните смущения хардуерът дава сигурност  при анализирането на сложни или променливи матрици на проби. Моделът 7800 ICP-MS е лесен за настройка и използване, за да можете бързо да произвеждате надеждни резултати в най-широкия диапазон при различни типове проби.

Увеличете продуктивността - Опционалната система за интегрирано пробоподаване (ISIS3), показана, и новия аутосемплер SPS 4 понижава цената на анализа, без компромис към качеството на получените данни.

Намалете пробо- подготовката и минимизирайте супресията - Уникалната за Agilent технология за въвеждане на тежки матрици (HMI), стандартна за 7800 ICP-MS, ви позволява анализ на проби със съдържание на TDS до 3%, без разреждане, намалявайки времето за пробоподготовка и пестейки време. HMI също така редуцира потискането на сигнала, така че да можете точно да анализирате тежки матрици без необходимост от използване на калибрационни стандарти със същата матрица.

Осигурете си точни данни с ефективно отстраняване на пречения - Колизионния режим с Хелий (He) опростява разработването на метод и рутинни операции, чрез отстраняването на всички полиатомни йонни интерференции при постоянни условия. Хелиевия режим отменя необходимостта от специфични матрични или аналитни условия на реакционната клетка.

Анализирайте основни и следови количества аналити в едно измерване - Широкия динамиен обхват на ортогоналната детекторна система (ODS) позволява директен анализ на основни елементи (в интервала 100-ни до 1000-и ppm) и следови нива (единици до под ppt нива) в едно измерване, опростявайки методологията. Високата горна граница на концентрационния обхват намалява повторния анализ на проби, причинен от получени резултати извън обхват.

Бързо проследявайте анализа и изпълнявайте вашите рутинни анализи на метали с лекота - софтуерът ICP-MS MassHunter включва предварително зададени методи, които могат да бъдат просто заредени и изпълнени с предварително зададена настройка, от плазмените условия до времето за интегриране на анализа и вътрешните стандарти. За нови методи, методовете магьосници изграждат метода, базиран на типа и приложението на извадката. Научете повече за нашата питейна вода, отпадъци от околната среда и елементарни примеси в решения за фармацевтични продукти.

Solution-ready Agilent 7800 ICP-MS

Fast-track your metals analysis with solution-ready Agilent 7800 ICP-MS

Atomic Spectroscopy Portfolio Brochure

An overview of Agilent's atomic spectroscopy portfolio, including AAS, MP-AES, ICP-AES, ICP-MS and ICP-QQQ.

Measuring Elemental Impurities In Pharmaceutical Materials

Agilent’s workflow solution for implementing an elemental impurities analysis capability in compliance with USP <232>/<233> and ICH Q3D.

Сподели